Van Mondriaan tot synthese tussen mens en machine

(Website TU) – De vierde Cobbenhagen Summit voor bestuurders van het bedrijfsleven, voor publieke – en kennisinstellingen uit voornamelijk Brabant, vond plaats op 6 maart in Museum de Pont voor kunst in Tilburg. Sprekers waren onder meer Maarten Camps, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken, Jeroen van Glabbeek, CEO CM Groep en rector magnificus Emile Aarts van Tilburg University. De bijeenkomst werd geleid door prof. Sylvester Eijffinger, voorzitter van de Cobbenhagen Summit. De summit wordt georganiseerd door Tilburg University Society in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, Gemeente Tilburg, BOM, BZW en Tilburg University. lees meer

Posted in Uncategorized | Comments Off on Van Mondriaan tot synthese tussen mens en machine

Keynotes en video’s Cobbenhagen Summit 2017 op YouTube

De drie keynote speeches en een teaser/video van de Cobbenhagen Summit zijn beschikbaar op het Cobbenhagen YouTube kanaal. Inclusief de video’s Best of Cobbenhagen Summit 2017 en Cobbenhagen Summit in brief (Tilburg University) is de Summit nu voor alle belangstellenden volledig beschikbaar. Klik hier voor het verslag op de TU-website.

‘Big Data en disruptie voor ondernemers’ was het zeer actuele thema van de Cobbenhagen Summit 2017, een initiatief van Tilburg University Society, met prikkelende teasers van Hendrik Driessen, directeur van de Mr. J.H. de Pont Stichting in Tilburg,  en directeur Joks Janssen van Brabantkennis. De zeer aansprekende keynote speeches over Big Data kwamen voor rekening van Maarten Camps, secretaris-generaal EZ, Jeroen van Glabbeek, CEO CM in Breda, en Emile Aarts, rector magnificus van Tilburg University. De vierde Cobbenhagen Summit vond plaats op maandag 6 maart in De Pont in Tilburg.

Big Data Big Bang

Big Data vormen de brandstof voor onze toekomstige economische groei

Data is het nieuwe olie

Data Science in the Cobbenhagen Region

Posted in Uncategorized | Comments Off on Keynotes en video’s Cobbenhagen Summit 2017 op YouTube

Big Data for the social good – Cobbenhagen Summit 2017

Zojuist is de video van de Cobbenhagen Summit met als thema Big Data en disruptie verschenen op YouTube, met een schat aan informatie over ontstaan, mogelijkheden en bedreigingen van Big Data. Aan de hand van teasers en bijdragen van eminente sprekers krijgt de kijker een fascinerend beeld van de actuele ontwikkelingen.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Big Data for the social good – Cobbenhagen Summit 2017

Camps: Mensen toerusten voor de digitale toekomst

(Hieronder een key fragment van de keynote speech van SG Maarten Camps van Economische Zaken, gisteren tijdens de Cobbenhagen Summit)

Digitalisering en big data zijn al langer onderdeel van onze samenleving en onze economie. Nederland loopt voorop, mede dankzij de goede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Maar nieuw en ongekend is de schaal waarop, en mate waarin de data-economie onze samenleving beïnvloedt. Digitalisering en big data economie kunnen een essentiële bijdrage leveren aan de grote transities waar onze samenleving voor staat. Daarmee bieden zij extra kansen op duurzame groei. Maar het gaat niet vanzelf. Het vraagt om onderwijs en scholing die mensen toerusten voor de digitale toekomst. Om onze beroepsbevolking innovatief en vaardig te houden. En het vraagt om ruimte geven aan vernieuwing. Door regels en instrumenten wendbaar en toekomstgericht te maken. Daarbij kan de overheid ook zelf het goede voorbeeld geven in haar eigen handelen. En het vraagt om oog houden voor de publieke belangen die geraakt kunnen worden door nieuwe data gedreven bedrijfsmodellen. Want naast kansen kunnen er ook risico’s zijn.

Maar misschien is de toekomst uiteindelijk wel overzichtelijker dan we denken. Want zoals samenwerking, creativiteit en ondernemersgeest ons gebracht hebben waar we nu staan, zo geldt ook voor de toekomst dat alleen de samenwerking tussen alle relevante partners ons kan helpen om kansen te creëren en te benutten. In die geest, kan Nederland de digitale toekomst aan.

(Lees hier de speech of de pdf)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Camps: Mensen toerusten voor de digitale toekomst

Big Data en disruptie – Cobbenhagen Summit 2017

Big Data was het zeer actuele thema van de Cobbenhagen Summit 2017, een initiatief van Tilburg University Society, met prikkelende teasers van Hendrik Driessen, directeur van de Mr. J.H. de Pont Stichting in Tilburg,  en directeur Joks Janssen van Brabantkennis. De zeer aansprekende keynote speeches over Big Data kwamen voor rekening van Maarten Camps, secretaris-generaal EZ, Jeroen van Glabbeek, CEO CM in Breda, en Emile Aarts, rector magnificus van Tilburg University. De vierde Cobbenhagen Summit vond plaats op maandag 6 maart in De Pont in Tilburg. Op het YouTube-kanaal van Tilburg University is de korte samenvatting beschikbaar.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Big Data en disruptie – Cobbenhagen Summit 2017

‘Big’ met data in Brabant

Zie ook:
De big bang gaat komen, maar wanneer?
‘Big’ met data in Brabant

Posted in Uncategorized | Comments Off on ‘Big’ met data in Brabant

Cobbenhagen Summit 2017

Big data en disruptie voor ondernemers

Met als thema Big data en disruptie voor ondernemers belooft de Cobbenhagen Summit 2017 een interessante en leerzame samenkomst te worden. Teasers en sprekers staan op 6 maart garant voor een aantrekkelijk programma. De avond zal in het teken staan van discussie naar aanleiding van het thema.

Teaser door Hendrik Driessen over disruptie in de kunst
Directeur van de Mr. J.H. de Pont Stichting in Tilburg, een nieuw initiatief op het gebied van de eigentijdse beeldende kunst, gefinancierd uit de nalatenschap van stichter Jan de Pont (1915-1987). Het museum, kortweg De Pont genaamd opende in 1992 zijn deuren in een voormalige wolspinnerij. Driessen organiseerde exposities van onder anderen Marlene Dumas, Roni Horn, Luc Tuymans, Gerhard Richter, Bill Viola en Jeff Wall.

Teaser door Joks Janssen, directeur Brabantkennis
Directeur BrabantKennis en bijzonder hoogleraar ruimtelijke planning en cultuurhistorie aan Wageningen University. Als stedenbouwkundige opgeleid promoveerde hij op De (re)constructie van het plattelandschap in Zuidoost-Brabant, 1920-2000. Joks Janssen heeft een voorliefde voor oude industriesteden die zich niet kunnen verlaten op een fraai stadsbeeld en waar vernieuwing en creativiteit aan de orde van de dag is. Daarom woont hij in Tilburg.

Keynote speech Maarten Camps, secretaris-generaal Economische Zaken
Maarten Camps (1964) is sinds augustus 2013 secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken. Hij was eerder topambtenaar op de ministeries van financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Camps is aanjager digitalisering rijksdienst en leidt het interdepartementale project ‘Digitaal Rijk in 2017’ voor een volledig digitaal werkende rijksoverheid.

Keynote speech Jeroen van Glabbeek, CEO CM in Breda
Jeroen van Glabbeek is CEO en medeoprichter van CM, een wereldwijde opererende onderneming die mobiele berichten en betalingen voor een groot aantal bedrijfsprocessen aan klanten levert. Van Glabbeek is gespecialiseerd in marketing, productinnovatie en technologie en verantwoordelijk voor fusies en overnames bij CM. Sinds 2006 is het bedrijf één van de 50 snelst groeiende technologiebedrijven van de Benelux.

Keynote speech Emile Aarts, rector magnificus Tilburg University
Emile Aarts was eerder als decaan en hoogleraar wiskunde en informatica verbonden is aan TU/e en Chief Scientific Officer bij Philips Research Laboratories. In 1990 werd Aarts hoogleraar Computing Science aan de TU/e. Zijn onderzoek heeft betrekking op Data Science, Social Innovation Technologies en Open Innovation en hij kreeg voor zijn boeken en publicaties in tijdschriften internationale erkenning.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cobbenhagen Summit 2017