CHECK THIS FIRST

Discontinued website.

Email Sylvester Eijffinger or the webmaster

= = = = = = = = = = = = = = = =

Posted in Uncategorized | Comments Off on

Van Mondriaan tot synthese tussen mens en machine

(Website TU) – De vierde Cobbenhagen Summit voor bestuurders van het bedrijfsleven, voor publieke – en kennisinstellingen uit voornamelijk Brabant, vond plaats op 6 maart in Museum de Pont voor kunst in Tilburg. Sprekers waren onder meer Maarten Camps, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken, Jeroen van Glabbeek, CEO CM Groep en rector magnificus Emile Aarts van Tilburg University. De bijeenkomst werd geleid door prof. Sylvester Eijffinger, voorzitter van de Cobbenhagen Summit. De summit wordt georganiseerd door Tilburg University Society in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, Gemeente Tilburg, BOM, BZW en Tilburg University. lees meer

Posted in Uncategorized | Comments Off on Van Mondriaan tot synthese tussen mens en machine

Posted in Uncategorized | Comments Off on

Keynotes en video’s Cobbenhagen Summit 2017 op YouTube

De drie keynote speeches en een teaser/video van de Cobbenhagen Summit zijn beschikbaar op het Cobbenhagen YouTube kanaal. Inclusief de video’s Best of Cobbenhagen Summit 2017 en Cobbenhagen Summit in brief (Tilburg University) is de Summit nu voor alle belangstellenden volledig beschikbaar. Klik hier voor het verslag op de TU-website.

‘Big Data en disruptie voor ondernemers’ was het zeer actuele thema van de Cobbenhagen Summit 2017, een initiatief van Tilburg University Society, met prikkelende teasers van Hendrik Driessen, directeur van de Mr. J.H. de Pont Stichting in Tilburg,  en directeur Joks Janssen van Brabantkennis. De zeer aansprekende keynote speeches over Big Data kwamen voor rekening van Maarten Camps, secretaris-generaal EZ, Jeroen van Glabbeek, CEO CM in Breda, en Emile Aarts, rector magnificus van Tilburg University. De vierde Cobbenhagen Summit vond plaats op maandag 6 maart in De Pont in Tilburg.

Big Data Big Bang

Big Data vormen de brandstof voor onze toekomstige economische groei

Data is het nieuwe olie

Data Science in the Cobbenhagen Region

Posted in Uncategorized | Comments Off on Keynotes en video’s Cobbenhagen Summit 2017 op YouTube

Big Data for the social good – Cobbenhagen Summit 2017

Zojuist is de video van de Cobbenhagen Summit met als thema Big Data en disruptie verschenen op YouTube, met een schat aan informatie over ontstaan, mogelijkheden en bedreigingen van Big Data. Aan de hand van teasers en bijdragen van eminente sprekers krijgt de kijker een fascinerend beeld van de actuele ontwikkelingen.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Big Data for the social good – Cobbenhagen Summit 2017

Camps: Mensen toerusten voor de digitale toekomst

(Hieronder een key fragment van de keynote speech van SG Maarten Camps van Economische Zaken, gisteren tijdens de Cobbenhagen Summit)

Digitalisering en big data zijn al langer onderdeel van onze samenleving en onze economie. Nederland loopt voorop, mede dankzij de goede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Maar nieuw en ongekend is de schaal waarop, en mate waarin de data-economie onze samenleving beïnvloedt. Digitalisering en big data economie kunnen een essentiële bijdrage leveren aan de grote transities waar onze samenleving voor staat. Daarmee bieden zij extra kansen op duurzame groei. Maar het gaat niet vanzelf. Het vraagt om onderwijs en scholing die mensen toerusten voor de digitale toekomst. Om onze beroepsbevolking innovatief en vaardig te houden. En het vraagt om ruimte geven aan vernieuwing. Door regels en instrumenten wendbaar en toekomstgericht te maken. Daarbij kan de overheid ook zelf het goede voorbeeld geven in haar eigen handelen. En het vraagt om oog houden voor de publieke belangen die geraakt kunnen worden door nieuwe data gedreven bedrijfsmodellen. Want naast kansen kunnen er ook risico’s zijn.

Maar misschien is de toekomst uiteindelijk wel overzichtelijker dan we denken. Want zoals samenwerking, creativiteit en ondernemersgeest ons gebracht hebben waar we nu staan, zo geldt ook voor de toekomst dat alleen de samenwerking tussen alle relevante partners ons kan helpen om kansen te creëren en te benutten. In die geest, kan Nederland de digitale toekomst aan.

(Lees hier de speech of de pdf)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Camps: Mensen toerusten voor de digitale toekomst

Big Data en disruptie – Cobbenhagen Summit 2017

Big Data was het zeer actuele thema van de Cobbenhagen Summit 2017, een initiatief van Tilburg University Society, met prikkelende teasers van Hendrik Driessen, directeur van de Mr. J.H. de Pont Stichting in Tilburg,  en directeur Joks Janssen van Brabantkennis. De zeer aansprekende keynote speeches over Big Data kwamen voor rekening van Maarten Camps, secretaris-generaal EZ, Jeroen van Glabbeek, CEO CM in Breda, en Emile Aarts, rector magnificus van Tilburg University. De vierde Cobbenhagen Summit vond plaats op maandag 6 maart in De Pont in Tilburg. Op het YouTube-kanaal van Tilburg University is de korte samenvatting beschikbaar.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Big Data en disruptie – Cobbenhagen Summit 2017